Wielka Polana Zdrój

 

WIELKA POLANA ZDRÓJ - woda źródlana o doskonałych walorach smakowych.
Dlaczego tak bardzo odpowiada naszym gustom i potrzebom. Ponieważ lokalne ujęcie z którego jest czerpana jest położone blisko nas tu gdzie żyjemy. To jest nasza woda która  pochodzi z naszego środowiska.
Dolina Warty – to nasze naturalne środowisko i to właśnie tutaj – w miejscowości Warta  jest położone ujęcie  „UNIKAT”.
 Naszą wodę wydobywamy z głęboko położonych źródeł na terenach ekologicznie czystych. Pochodzi ze złóż o udokumentowanych zasobach, filtrowanych przez setki lat, izolowanych geologicznie od zanieczyszczeń zewnętrznych, wyróżnia się czystością mikrobiologiczną, stałym i naturalnym składem chemicznym oraz odznacza się zawartością makro i mikroskładników w ilościach i proporcjach korzystnych dla zdrowia. Jest pierwotnie czysta, nie poddana żadnym procesom chemicznym.

 

 


Dom Firma Biuro Restauracja Hotel Szkoła - Wielka Polana Zdrój
- Źródło Żywiec
- Bonart z dodatkiem jodu - Unikat